Prace prezentowane przez Współpracę Pierre Auger na 28 Międzynarodowej Konferencji ICRC w Tsukubie (2003)