English

ZAKŁAD PROMIENI KOSMICZNYCH
i NEUTRIN

NZ15

IFJ PAN Kraków

Przedmiotem badań naukowych Zakładu są promienie kosmiczne w zakresie energii powyżej 1018 eV. Cząstki o tak wysokich energiach – o kilka rzędów wielkości wyższych, niż energie osiągane w ziemskich akceleratorach cząstek – docierają do Ziemi z Kosmosu. Ich pochodzenie nie jest znane i stanowi jedną z najważniejszych zagadek współczesnej astrofizyki.

Wyjaśnieniu tej zagadki poświęcony jest Projekt Pierre Auger, w którym uczestniczą pracownicy naszego Zakładu. W ramach tego Projektu we współpracy międzynarodowej zostało zbudowane Obserwatorium Pierre Auger. Oczekujemy, że dane eksperymentalne uzyskane przez to Obserwatorium pozwolą na zrozumienie najbardziej gwałtownych procesów zachodzących we Wszechświecie.

Obserwatoria promieni kosmicznych rozmieszczone są w wybranych rejonach świata, zajmując niewielkie obszary w porównaniu z powierzchnią całej Ziemi. Ogranicza to analizę promieni kosmicznych od strony globalnej (np. możliwość występowania zjawisk obejmujących całą półkulę, różnice w zależności od obserwowanego obszaru nieba). Naprzeciw temu problemowi wychodzi projekt CREDO - Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (ekstremalnie rozproszone obserwatorium promieni kosmicznych).

Pracownicy zakładu zajmują się także badaniami w dziedzinie fizyki neutrin w ramach eksperymentu T2K. Eksperyment ten prowadzony jest w Japonii, a jego głównym celem jest badanie oscylacji neutrin, czyli zmiany rodzaju neutrina podczas poruszania się w przestrzeni. Badanie symetrii materia-antymateria w oscylacjach neutrin może pomóc w rozwiązaniu zagadki powstania Wszechświata, który zbudowany jest tylko z materii.

Więcej na ten temat można znaleźć w częśći:

Kierunki badań

Skład osobowy

Zakład Promieni Kosmicznych
i Neutrin

prof. dr hab. Dariusz Gora

Kierownik Zakładu NZ15
Lider Pierre Auger w IFJ
e-mail: Dariusz.Góraifj.edu.pl

tel: 012 662 8406

prof. dr hab. Henryk Wilczyński

e-mail: Henryk.Wilczynskiifj.edu.pl

tel: 012 662 8334

prof. dr hab. Agnieszka Zalewska

e-mail: Agnieszka.Zalewskaifj.edu.pl

tel: 012 662 8369

dr hab. Piotr Homola

Koordynator Projektu CREDO
e-mail: Piotr.Homolaifj.edu.pl

tel: 012 662 8341


dr hab. Jan Pękala

e-mail: Jan.Pekalaifj.edu.pl

tel: 012 662 8341

dr hab. Jarosław Stasielak

e-mail: Jaroslaw.Stasielakifj.edu.pl

tel: 012 662 8162

dr David Alvarez Castillo

e-mail: dalvarezifj.edu.pl

tel: 012 662 8162

dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak

e-mail: Marcela.Batkiewiczifj.edu.pl

tel: 012 662 8034


dr Nataliia Borodai

e-mail: nataliia.borodaiifj.edu.pl

tel: 012 662 8348

dr Tomasz Wąchała

e-mail: Tomasz.Wachalaifj.edu.pl

tel: 012 662 8034

dr Grzegorz Żarnecki

e-mail: grzegorz.zarneckiifj.edu.pl

tel: 012 662 8034

mgr inż. Marta Babicz

doktorant
e-mail: Marta.Babiczifj.edu.pl

tel: 012 662 8034


mgr Megha Mogarkar

doktorant
e-mail: Megha.Mogarkarifj.edu.pl

tel: 012 662 8042

mgr inż. Wojciech Noga

doktorant
e-mail: Wojciech.Nogaifj.edu.pl

tel:012 662 8027

mgr Shreya Sharma

doktorant
e-mail: Shreya.Sharmaifj.edu.pl

tel: 012 662 8042

mgr Rafał Wroński

doktorant
e-mail: Rafał Wrońskiifj.edu.pl

tel: 012 662 8042


mgr inż. Sławomir Stuglik

web admin
e-mail: Slawomir.Stuglikifj.edu.pl

Konrad Kopański

e-mail: Konrad.Kopanskiifj.edu.pl

tel: 012 662 8027

Tematyka

Kierunki Badań

ifj.edu.pl ifj.edu.pl/NZ15

Na skróty

Plan Zadaniowy Osiągnięcia Wyróżnienia i granty