English [Wróć do strony głównej]

Dla studentów i doktorantów

Updated: 2021-06-17

Wstęp

W naszym zakładzie istnieje możliwość wykonania pracy dyplomowej w języku polskim lub angielskim.
Zapraszamy studentów kierunków fizyka, fizyka techniczna, fizyka komputerowa, informatyka i pokrewnych do kontaktu

Tematy badawcze

1. Eksperyment Bajkał – poszukiwanie nieznanych zjawisk astrofizycznych (Szczegóły) dr hab. Góra Dariusz
2. Badanie promieni kosmicznych w Obserwatorium Pierre Auger (Szczegóły) dr hab. Góra Dariusz
3. Wczesne ostrzeganie przed trzęsieniami ziemi dzięki monitorowaniu niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego? (Szczegóły) dr hab. Homola Piotr
4. Opracowanie numeryczne oraz weryfikacja eksperymentalna równań elektrodynamiki kwantowej opisujących rozszczepienie fotonu o bardzo dużej energii na fotony wtórne (Szczegóły) dr hab. Homola Piotr
5. Anomalne rozkłady czasów przylotu w zespołach promieni kosmicznych jako sygnatury oddziaływań cząstek o dużej energii z kwantową strukturą czasoprzestrzeni (Szczegóły) dr hab. Homola Piotr
6. Rozwój oprogramowania do symulacji/rekonstrukcji danych oraz jego testowanie w ramach neutrinowego eksperymentu Baikal-GVD (Szczegóły) dr hab. Stasielak Jarosław
7. Rekonstrukcja pionów neutralnych w nowym poddetektorze śladowym zmodernizowanego bliskiego detektora ND280 w eksperymencie T2K (Szczegóły) dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak

Tematy praktyk

W ramach praktyk oferujemy studentom wybór projektu naukowego i tematów oferowanych przez naszych pracowników w danym projekcie. Projekty naukowe w których można realizować praktyki:
1) CREDO (Szczegóły)
2) Baikal-GVD
3) PierreAuger