English [Wróć do strony głównej]

Wyróżnienia i granty

Updated: 2021-06-21

Wstęp

Poniżej przedstawiamy wyróżnienia (z ostatnich 5 lat) oraz aktualne granty.

Nagrody

2017
KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej - prof. dr hab. Barbara Wosiek, prof. dr hab. Henryk Wilczyński.

2015
Srebrny Medal Honorowy „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego”; za działalność naukową i aktywność w Radzie CERN; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – prof. dr hab. Agnieszka Zalewska.Wyróżnienia

Zespołowe
2020
Features of the Energy Spectrum of Cosmic Rays above 2.5x1018  eV Using the Pierre Auger Observatory"
Pierre Auger Collaboration
Phys. Rev. Lett., 125 (2020) 121106
Członkowie kolaboracji Pierre Auger (z IFJ: dr N. Borodai, N. Dhital, dr hab. D. Góra, dr hab. J. Pękala, dr hab. J. Stasielak, prof. dr hab. H. Wilczyński)
Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters, w sekcji Editors' Suggestion oraz Featured in Physics.


"Measurement of the cosmic-ray energy spectrum above 2.5x1018  eV using the Pierre Auger Observatory"
Pierre Auger Collaboration
Phys. Rev. D, 102 (2020) 062005
Członkowie kolaboracji Pierre Auger (z IFJ: dr N. Borodai, N. Dhital, dr hab. D. Góra, dr hab. J. Pękala, dr hab. J. Stasielak, prof. dr hab. H. Wilczyński)
Artykuł wyróżniony przez Physical Review D, w sekcji Editors' Suggestion oraz Featured in Physics.


„Was GW170817 a Canonical Neutron Star Merger? Bayesian Analysis with a Third Family of Compact Stars"
D. Blaschke, A. Ayriyan, D.E. Alvarez-Castillo, H. Grigorian,
Universe, 6 (2020) 81
Z IFJ: dr D. Alvarez-Castillo
Artykuł wyróżniony przez Universe, w sekcji Editor's Choice.


„Constraint on the matter–antimatter symmetry-violating phase in neutrino oscillations"
T2K Collaboration,
Nature, 580 (2020) 339-344
Członkowie kolaboracji T2K (z IFJ: dr M. Batkiewicz-Kwaśniak, dr A. Dąbrowska, dr T. Wąchała, prof. dr hab. A. Zalewska)
Artykuł wyróżniony przez Nature na okładce numeru.

2018
„Search for CP violation in neutrino and antineutrino oscillations by the T2K experiment with 2.2 x 1021 protons on target”,
T2K Collaboration,
Phys. Rev. Lett., 121 (2018) 171802,
Członkowie kolaboracji T2K (z IFJ: dr M. Batkiewicz, dr A. Dąbrowska, dr T. Wąchała, prof. dr hab. A. Zalewska)
Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters, Editors’ Suggestion, Featured in Physics.

2017
„Observation of large-scale anisotropy in the arrival directions of cosmic rays above 8x1018 eV”,
Pierre Auger Collaboration,
Science 357, 1266-1270 (2017),
Członkowie współpracy Pierre Auger (z IFJ: dr N. Borodai, dr hab. P. Homola, dr hab. J. Pękala, mgr Cz. Porowski, dr J. Stasielak, prof. dr hab. H.Wilczyński),
Artykuł wyróżniony przez Physics World jako jeden z Top 10 Breakthroughs of 2017.


„Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger”,
Astrophys. J. Lett. 848:L12 (2017),
Wielki międzynarodowy zespół astronomów i astrofizyków z udziałem m.in. Współpracy Pierre Auger
Artykuł wyróżniony przez Physics World jako 2017 Breakthrough of the year.


„Combined analysis of neutrino and antineutrino oscillations at T2K”,
T2K Collaboration,
Phys. Rev .Lett. 118(2017) 151801,
Członkowie kolaboracji T2K (z IFJ: dr Marcela Batkiewicz, dr Anna Dąbrowska, dr Tomasz Wąchała, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska)
Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters w sekcji Highlights, Editors' Suggestion. Redakcja czasopisma Physical Review Letters.

2016
2016 Breakthrough Prize in Fundamental Physics - za wyniki badań oscylacji neutrinowych pięciu międzynarodowych eksperymentów. Dla kolaboracji T2K za to, że eksperyment jako pierwszy zaobserwował i zmierzył oscylacje neutrin mionowych w neutrina elektronowe; Breakthrough Prize Foundation; Eksperyment T2K - z IFJ: mgr Marcela Batkiewicz, dr Anna Dąbrowska, dr Tomasz Wąchała, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Indywidualne
Dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak, w 2017 roku jedno z 3 wyróżnień w konkursie na najlepszą pracę doktorską wykonaną z użyciem zasobów Cyfronetu : Dzień Otwarty 2017 - ogłoszenie wyników

Wróć

Aktualne granty

NCN
Nr projektu: 2016/23/B/ST9/01635
Nazwa programu: OPUS 12
Tytuł: Pomiar składu promieni kosmicznych ultra-wysokich energii
Kierownik: prof. Henryk Wilczyński
Termin realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2021
Środki finansowe: 631 900 PLN

Nr projektu: 2019/33/N/ST2/02874
Nazwa programu: PRELUDIUM 17
Tytuł: Symulacje i testy systemów detekcji światła scyntylacyjnego i wyzwalania detektora ICARUS T600
Kierownik: mgr inż. Marta Babicz
Termin realizacji: 31.01.2020 - 30.01.2022
Środki finansowe: 115 767 PLN

Nr projektu: 2020/39/B/ST9/01398
Nazwa programu: OPUS 20
Tytuł: Badanie promieni kosmicznych w zmodernizowanym Obserwatorium Pierre Auger
Kierownik: dr hab.Dariusz Góra
Termin realizacji: 15.06.2021 - 14.06.2024
Środki finansowe: 669 550 PLN
MNiSW
Nr decyzji: DIR/WK/2017/05
Tytuł: Eksperyment T2K (Tokai-to-Kamioka)
Lider - NCBJ, IFJ PAN - współuczestnik
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Termin realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2022
Środki finansowe: 6 176 255 PLN

Nr decyzji: DIR/WK/2018/11
Tytuł: Obserwatorium Pierre Auger
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wilczyński
Termin realizacji: 21.12.2018 - 31.12.2022
Środki finansowe: 1 009 880 PLN
Inne
Jennifer 2 (projekt międzynarodowy, w IFJ korzystają eksperymenty Belle i T2K) Program MSCA-RISE Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange
Projekt: " Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research 2" (JENNIFER 2)
Kierownik(w IFJ PAN): dr hab. Andrzej Bożek
Kontrakt nr: 822070 (2019-2023)
Koordynator: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy

Wróć