[Wróć do strony głównej]

Wyróżnienia i granty

Updated: 2020-10-07

Wstęp

Poniżej przedstawiamy wyróżnienia (z ostatnich 5 lat) oraz aktualne granty.

Nagrody

2017
KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej - prof. dr hab. Barbara Wosiek, prof. dr hab. Henryk Wilczyński.

2015
Srebrny Medal Honorowy „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego”; za działalność naukową i aktywność w Radzie CERN; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – prof. dr hab. Agnieszka Zalewska.Wyróżnienia

Zespołowe
2018
Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters, Editors’ Suggestion, Featured in Physics; T2K Collaboration, „Search for CP violation in neutrino and antineutrino oscillations by the T2K experiment with 2.2 x 1021 protons on target”, Published in: Phys. Rev. Lett., 121 (2018) 171802; Redakcja czasopisma Physical Review Letters; Członkowie kolaboracji T2K (z IFJ: dr M. Batkiewicz, dr A. Dąbrowska, dr T. Wąchała, prof. dr hab. A. Zalewska)
2017
Artykuł wyróżniony przez Physics World jako jeden z Top 10 Breakthroughs of 2017; Pierre Auger Collaboration, „Observation of large-scale anisotropy in the arrival directions of cosmic rays above 8x1018 eV”, Science 357, 1266-1270 (2017); Redakcja czasopisma Physics World IoP; Członkowie współpracy Pierre Auger (z IFJ: dr N. Borodai, dr hab. P. Homola, dr hab. J. Pękala, mgr Cz. Porowski, dr J. Stasielak, prof. dr hab. H.Wilczyński)

Artykuł wyróżniony przez Physics World jako 2017 Breakthrough of the year; „Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger”, Astrophys. J. Lett. 848:L12 (2017); Redakcja czasopisma Physics World IoP; Wielki międzynarodowy zespół astronomów i astrofizyków z udziałem m.in. Współpracy Pierre Auger

Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters w sekcji Highlights, Editors' Suggestion; T2K Collaboration „Combined analysis of neutrino and antineutrino oscillations at T2K”, Published in Phys. Rev .Lett. 118(2017) 151801; Redakcja czasopisma Physical Review Letters; Członkowie kolaboracji T2K (z IFJ: dr Marcela Batkiewicz, dr Anna Dąbrowska, dr Tomasz Wąchała, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska)
2016
2016 Breakthrough Prize in Fundamental Physics - za wyniki badań oscylacji neutrinowych pięciu międzynarodowych eksperymentów. Dla kolaboracji T2K za to, że eksperyment jako pierwszy zaobserwował i zmierzył oscylacje neutrin mionowych w neutrina elektronowe; Breakthrough Prize Foundation; Eksperyment T2K - z IFJ: mgr Marcela Batkiewicz, dr Anna Dąbrowska, dr Tomasz Wąchała, prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Indywidualne
Dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak, w 2017 roku jedno z 3 wyróżnień w konkursie na najlepszą pracę doktorską wykonaną z użyciem zasobów Cyfronetu : Dzień Otwarty 2017 - ogłoszenie wyników

Wróć

Aktualne granty

NCN
Nr projektu: 2016/23/B/ST9/01635
Nazwa programu: OPUS 12
Tytuł: Pomiar składu promieni kosmicznych ultra-wysokich energii
Kierownik: prof. Henryk Wilczyński
Termin realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2021
Środki finansowe: 631 900 PLN

Nr projektu: 2019/33/N/ST2/02874
Nazwa programu: PRELUDIUM 17
Tytuł: Symulacje i testy systemów detekcji światła scyntylacyjnego i wyzwalania detektora ICARUS T600
Kierownik: mgr inż. Marta Babicz
Termin realizacji: 31.01.2020 - 30.01.2022
Środki finansowe: 115 767 PLN
MNiSW
Nr decyzji: DIR/WK/2017/05
Tytuł: Eksperyment T2K (Tokai-to-Kamioka)
Lider - NCBJ, IFJ PAN - współuczestnik
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Termin realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2022
Środki finansowe: 6 176 255 zł

Nr decyzji: DIR/WK/2018/11
Tytuł: Obserwatorium Pierre Auger
Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wilczyński
Termin realizacji: 21.12.2018 - 31.12.2022
Środki finansowe: 1 009 880 zł
Inne
Jennifer 2 (projekt międzynarodowy, w IFJ korzystają eksperymenty Belle i T2K) Program MSCA-RISE Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange
Projekt: " Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research 2" (JENNIFER 2)
Kierownik(w IFJ PAN): dr hab. Andrzej Bożek
Kontrakt nr: 822070 (2019-2023)
Koordynator: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy

Wróć