[Back to main page]

Engineering, master's and doctoral thesis

Updated: 2020-10-07

Introdution

In our department, students have done a lot of work at various stages of study (engineering, master's, and doctoral studies). The completed works are presented below, if you want to see the proposed topics of works. click here.


PhD theses

 1. Badanie składowej mionowej wielkich pęków atmosferycznych,
  Czesław Porowski, 2019
 2. Neutrino beam simulations and background studies for the SUNLAB location in Poland (praca w języku angielskim),
  M. Harańczyk, 2016
 3. Produkcja mezonów π0 w oddziaływaniach νμ CC w poddetektorze śladowym bliskiego detektora eksperymentu T2K (praca w języku angielskim),
  M. Batkiewicz, 2016
 4. Study of cosmic ray extensive air showers in the Pierre Auger Observatory,
  Nataliia Borodai, 2013
 5. Rozpoznawanie elektronów i mezonów π0 przy badaniu oddziaływań neutrin w zastosowaniu do detektorów ciekło-argonowych oraz bliskiego detektora eksperymentu T2K,
  Tomasz Wąchała, 2011
 6. Simulations and Measurements of the Galactic Dark Matter Halo with the WArP Detector (praca w języku angielskim),
  Andrzej Szelc, 2009
 7. Atmospheric scattering of light emitted by extensive air showers,
  Jan Pękala, 2007
 8. Identification of photons in ultra-high energy Cosmic Rays,
  Piotr Homola, 2004

back to Top

Engineering/master work

 1. Early warning of earthquakes through global monitoring of low energy cosmic radiation?,
  Rafał Damian, Rafał Guzik. 2020
 2. Simulation of the photons propagation in water for Baikal Gigaton Volume Detector experiment,
  Wojciech Noga, 2019.
 3. Edukacja i nauka poprzez grywalizację w ekstremalnie rozproszonym obserwatorium promieni kosmicznych - CREDO,
  Sławomir Stuglik, 2019.
 4. Automatyzacja stanowiska do testów dyfuzorów optycznych,
  Mateusz Wiśniewski, 2019
 5. The light collection system of ICARUS T600 detector for the Short Baseline Neutrino (SBN) experiment at Fermilab
  M. Babicz, 2017
 6. Wpływ wykorzystania ciekłego argonu zubożonego izotopowo na możliwości detekcji Ciemnej Materii (praca w języku angielskim),
  P. Kryczyński, 2011
 7. Tło pochodzące od neutralnych pionów produkowanych w oddziaływaniach neutrin mionowych z wymianą prądów naładowanych w eksperymencie T2K,
  M. Batkiewicz, 2010
 8. Efekty atmosferyczne w hybrydowej detekcji wielkich pęków,
  Marek Giebułtowski, 2010
 9. Procesy tła dla pomiarów oddziaływań neutrin w podziemnym laboratorium w Sieroszowicach,
  M. Harańczyk, 2009
 10. Ocena wpływu wahań stanu atmosfery na dokładność pomiarów wielkich pęków atmosferycznych,
  Maciej Jaworski, 2009
 11. Symulacja rozwoju kaskad cząstek inicjowanych przez wysokoenergetyczne fotony w pobliżu Słońca,
  Anna Ptak, 2009
 12. Wpływ zjawiska kaskady wstępnej na propagację wysokoenergetycznych fotonów w galaktycznym polu magnetycznym,
  Agata Pysz, 2009
 13. Rekonstrukcja mionów w detektorze SMRD neutrinowego eksperymentu T2K.,
  T. Świątek, 2008
 14. Rekonstrukcja kaskad elektromagnetycznych w ciekło-argonowym detektorze eksperymentu ICARUS,
  P. Karbowniczek, 2008
 15. Analiza zbieżności rezultatów symulacji propagacji fotonów promieniowania kosmicznego o skrajnie wysokich energiach w programach MaGICSi PREShower,
  Marek Rygielski, 2008
 16. Symulacje mionow i naturalnej promieniotworczosci w warunkach podziemnego laboratorium SUNLab w Sieroszowicach.,
  G. Dzioba, 2007
 17. Symulacje oscylacji neutrin na potrzeby podziemnego laboratorium SUNLab w Sieroszowicach,
  W. Jasielski, 2007
 18. Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K przy uzyciu programu GLOBES.,
  K. Satalecka, 2006
 19. Symulacje oddzialywan niskoenergetycznych neutronow w warunkach podziemnego laboratorium dla badan neutrin.,
  L. Wawrzyniak, 2006
 20. Badanie oscylacji w przyszlych fabrykach neutrin przy uzyciu programu GLOBES.,
  B. Rejdych, 2006
 21. Rozroznianie elektronow i pi0 w ciekloargonowej komorze projekcji czasowej za pomoca sieci neuronowych.,
  T. Wachala, 2005
 22. Analiza oddzialywan promieni kosmicznych w detektorze eksperymentu ICARUS.,
  D. Stefan, 2004
 23. Poszukiwania ciemnej materii przy uzyciu dwufazowego detektora argonowego.,
  A. Szelc, 2004
 24. Model atmosfery w detekcji promieni kosmicznych wysokich energii przy pomocy detektorów fluorescencyjnych,
  Michał Adamczak, 2004
 25. Rekonstrukcja energii elektronow i fotonow w eksperymencie ICARUS.,
  P. Brylski, 2003
 26. Analiza podwójnych rozproszeń fotonów czerenkowskich w symulacjach ielkich pęków atmosferycznych,
  Jan Pękala, 2001
 27. Metoda kalibracji fotometrycznej detektora fluorescencyjnego Projektu Pierre Auger,
  Grzegorz Wylężek, 2000
 28. Symulacja detekcji promieni kosmicznych metodą fluorescencji powietrza w Obserwatorium Pierre Auger,
  Piotr Homola, 1999

back to Top