Polski [Back to main page]

Engineering, master's and doctoral thesis

Updated: 2022-06-10

Introdution

In our department, students have done a lot of work at various stages of study (engineering, master's, and doctoral studies). The completed works are presented below, if you want to see the proposed topics of works. click here.


Habilitation works

 1. Neutrino-Nucleus Cross-Section Measurements in the Near Detector of the T2K Experiment,
  Wąchała, Tomasz (2022)
 2. Nowoczesne techniki detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii,
  Stasielak, Jarosław (2020)
 3. Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła,
  Pękala, Jan (2017)
 4. Fotony w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii,
  Homola, Piotr (2016)
 5. Neutrina skrajnie wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger,
  Góra, Dariusz (2010)

PhD theses

 1. Simulation studies and tests of the light detection and trigger systems of the ICARUS detector in the Short Baseline Neutrino program at Fermilab,
  Babicz, Marta (2022)
 2. Formation and propagation of cosmic-ray ensembles,
  Sushchov, Alex (2021)
 3. Search for ultra-high energy photons through preshower effect with gamma-ray telescopes,
  Almeida Cheminant, Kevin (2021)
 4. The top-down method of extensive air shower reconstruction: its feasibility and prospects for testing nuclear interaction models,
  Porowski, Czesław (2019)
 5. Neutrino beam simulations and background studies for the SUNLAB location in Poland (praca w języku angielskim),
  Harańczyk, Małgorzata (2016)
 6. Produkcja mezonów π0 w oddziaływaniach νμ CC w poddetektorze śladowym bliskiego detektora eksperymentu T2K (praca w języku angielskim),
  Batkiewicz, Marcela (2016)
 7. Study of cosmic ray extensive air showers in the Pierre Auger Observatory,
  Borodai, Nataliia (2013)
 8. Rozpoznawanie elektronów i mezonów π0 przy badaniu oddziaływań neutrin w zastosowaniu do detektorów ciekło-argonowych oraz bliskiego detektora eksperymentu T2K,
  Wąchała, Tomasz (2011)
 9. Simulations and Measurements of the Galactic Dark Matter Halo with the WArP Detector (praca w języku angielskim),
  Szelc, Andrzej (2009)
 10. Atmospheric scattering of light emitted by extensive air showers,
  Pękala, Jan (2007)
 11. Identification of photons in ultra-high energy Cosmic Rays,
  Homola, Piotr (2004)
>

back to Top

Engineering/master work

 1. Early warning of earthquakes through global monitoring of low energy cosmic radiation?,
  Damian, Rafał & Guzik. Rafał (2020)
 2. Simulation of the photons propagation in water for Baikal Gigaton Volume Detector experiment,
  Noga, Wojciech (2019).
 3. Edukacja i nauka poprzez grywalizację w ekstremalnie rozproszonym obserwatorium promieni kosmicznych - CREDO,
  Stuglik, Sławomir (2019).
 4. Automatyzacja stanowiska do testów dyfuzorów optycznych,
  Wiśniewski, Mateusz (2019)
 5. The light collection system of ICARUS T600 detector for the Short Baseline Neutrino (SBN) experiment at Fermilab
  Babicz, Marta (2017)
 6. Wpływ wykorzystania ciekłego argonu zubożonego izotopowo na możliwości detekcji Ciemnej Materii (praca w języku angielskim),
  Kryczyński, Paweł (2011)
 7. Tło pochodzące od neutralnych pionów produkowanych w oddziaływaniach neutrin mionowych z wymianą prądów naładowanych w eksperymencie T2K,
  Batkiewicz, Marcela (2010)
 8. Efekty atmosferyczne w hybrydowej detekcji wielkich pęków,
  Giebułtowski, Marek (2010)
 9. Procesy tła dla pomiarów oddziaływań neutrin w podziemnym laboratorium w Sieroszowicach,
  Harańczyk, M. (2009)
 10. Ocena wpływu wahań stanu atmosfery na dokładność pomiarów wielkich pęków atmosferycznych,
  Jaworski, Maciej (2009)
 11. Symulacja rozwoju kaskad cząstek inicjowanych przez wysokoenergetyczne fotony w pobliżu Słońca,
  Ptak, Anna (2009)
 12. Wpływ zjawiska kaskady wstępnej na propagację wysokoenergetycznych fotonów w galaktycznym polu magnetycznym,
  Pysz, Agata (2009)
 13. Rekonstrukcja mionów w detektorze SMRD neutrinowego eksperymentu T2K.,
  Świątek, Tomasz (2008)
 14. Rekonstrukcja kaskad elektromagnetycznych w ciekło-argonowym detektorze eksperymentu ICARUS,
  Karbowniczek, Paweł (2008)
 15. Analiza zbieżności rezultatów symulacji propagacji fotonów promieniowania kosmicznego o skrajnie wysokich energiach w programach MaGICSi PREShower,
  Rygielski, Marek (2008)
 16. Symulacje mionow i naturalnej promieniotworczosci w warunkach podziemnego laboratorium SUNLab w Sieroszowicach.,
  Dzioba, G. (2007)
 17. Symulacje oscylacji neutrin na potrzeby podziemnego laboratorium SUNLab w Sieroszowicach,
  Jasielski, W. (2007)
 18. Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K przy uzyciu programu GLOBES.,
  Satalecka, K. (2006)
 19. Symulacje oddzialywan niskoenergetycznych neutronow w warunkach podziemnego laboratorium dla badan neutrin.,
  Wawrzyniak, L. (2006)
 20. Badanie oscylacji w przyszlych fabrykach neutrin przy uzyciu programu GLOBES.,
  Rejdych, B. (2006)
 21. Rozroznianie elektronow i pi0 w ciekloargonowej komorze projekcji czasowej za pomoca sieci neuronowych.,
  Wachala, T. (2005)
 22. Analiza oddzialywan promieni kosmicznych w detektorze eksperymentu ICARUS.,
  Stefan, D. (2004)
 23. Poszukiwania ciemnej materii przy uzyciu dwufazowego detektora argonowego.,
  Szelc, A. (2004)
 24. Model atmosfery w detekcji promieni kosmicznych wysokich energii przy pomocy detektorów fluorescencyjnych,
  Adamczak, Michał (2004)
 25. Rekonstrukcja energii elektronow i fotonow w eksperymencie ICARUS.,
  Brylski, P. (2003)
 26. Analiza podwójnych rozproszeń fotonów czerenkowskich w symulacjach ielkich pęków atmosferycznych,
  Pękala, Jan (2001)
 27. Metoda kalibracji fotometrycznej detektora fluorescencyjnego Projektu Pierre Auger,
  Wylężek, Grzegorz (2000)
 28. Symulacja detekcji promieni kosmicznych metodą fluorescencji powietrza w Obserwatorium Pierre Auger,
  Jomola, Piotr (1999)

back to Top