Plakaty prezentowane na XXX Międzynarodowej Konferencji Promieni Kosmicznych (ICRC), Rio de Janeiro 2013:
Plakat zaprezentowany na konferencji International Symposium on Future Directions in UHECR Physics, CERN 2012: