Pracownicy Zakładu Promieni Kosmicznych

Prof. dr hab. Henryk Wilczyński - kierownik Zakładu
tel: 012 662 8334
e-mail: Henryk.Wilczynski@ifj.edu.pl
Dr hab. Dariusz Góra
tel: 012 662 8348
e-mail: Dariusz.Góra@ifj.edu.pl
Dr Barbara Wilczyńska
Dr hab. Piotr Homola
tel: 012 662 8348
e-mail: Piotr.Homola@ifj.edu.pl
Dr Jan Pękala
tel: 012 662 8341
e-mail: Jan.Pekala@ifj.edu.pl
Dr Jarosław Stasielak
tel: 012 662 8162
e-mail: Jaroslaw.Stasielak@ifj.edu.pl
Dr Nataliia Borodai
tel: 012 662 8348
e-mail: Nataliia.Borodai@ifj.edu.pl
Mgr Czesław Porowski - doktorant
tel: 012 662 8162
e-mail: Czeslaw.Porowski@ifj.edu.pl