Prace prezentowane przez Współpracę Pierre Auger na 31 Międzynarodowej Konferencji ICRC w Łodzi (2009)