Prace prezentowane przez Współpracę Pierre Auger na 27 Międzynarodowej Konferencji ICRC w Hamburgu (2001)