Prace magisterskie wykonane w Zakładzie Promieni Kosmicznych:

Symulacja detekcji promieni kosmicznych metodą fluorescencji powietrza w Obserwatorium Pierre Auger,
Piotr Homola, 1999

Metoda kalibracji fotometrycznej detektora fluorescencyjnego Projektu Pierre Auger,
Grzegorz Wylężek, 2000

Analiza podwójnych rozproszeń fotonów czerenkowskich w symulacjach wielkich pęków atmosferycznych,
Jan Pękala, 2001

Model atmosfery w detekcji promieni kosmicznych wysokich energii przy pomocy detektorów fluorescencyjnych,
Michał Adamczak, 2004

Analiza zbieżności rezultatów symulacji propagacji fotonów promieniowania kosmicznego o skrajnie wysokich energiach w programach MaGICSi PREShower,
Marek Rygielski, 2008

Symulacja rozwoju kaskad cząstek inicjowanych przez wysokoenergetyczne fotony w pobliżu Słońca,
Anna Ptak, 2009

Wpływ zjawiska kaskady wstępnej na propagację wysokoenergetycznych fotonów w galaktycznym polu magnetycznym,
Agata Pysz, 2009

Ocena wpływu wahań stanu atmosfery na dokładność pomiarów wielkich pęków atmosferycznych,
Maciej Jaworski, 2009

Efekty atmosferyczne w hybrydowej detekcji wielkich pęków,
Marek Giebułtowski, 2010Prace doktorskie wykonane w Zakładzie Promieni Kosmicznych:

Identification of photons in ultra-high energy Cosmic Rays,
Piotr Homola, 2004

Atmospheric scattering of light emitted by extensive air showers,
Jan Pękala, 2007

Study of cosmic ray extensive air showers in the Pierre Auger Observatory,
Nataliia Borodai, 2013

Badanie składowej mionowej wielkich pęków atmosferycznych,
Czesław Porowski, 2019