Przedmiotem badań naukowych Zakładu są
promienie kosmiczne, szczególnie w zakresie
energii powyżej 1018 eV. Cząstki o tak wysokich
energiach – o kilka rzędów wielkości wyższych, niż
energie osiągane w ziemskich akceleratorach cząstek–
docierają do Ziemi z Kosmosu. Ich pochodzenie nie jest
znane i stanowi jedną z najważniejszych zagadek współczesnej
astrofizyki. Wyjaśnieniu tej zagadki jest poświęcony Projekt Pierre
Auger, w którym uczestniczą pracownicy naszego Zakładu. W ramach
tego Projektu we współpracy międzynarodowej jest budowane Obserwatorium
Pierre Auger.

Oczekujemy, że dane eksperymentalne Projektu Pierre Auger pozwolą na zrozumienie
najbardziej gwałtownych procesów we Wszechświecie.