EKSPERYMENT PIERRE AUGER

  Projekt Pierre Auger jest dużym międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu badanie promieni kosmicznych o skrajnie wysokich energiach - powyżej 1019eV. Promienie kosmiczne są cząstkami przylatującymi do Ziemi z głębi Kosmosu. Większość z nich ma stosunkowo niskie energie, ale niektóre mają energie bardzo wielkie - ponad 300 milionów razy większe niż energie osiągane w największych akceleratorach cząstek na Ziemi.

  Pochodzenie cząstek o tak wysokich energiach do tej pory pozostaje nieznane. Nie wiemy, gdzie we Wszechświecie są ich źródła, ani w jaki sposób są one przyspieszane do obserwowanych, gigantycznych energii. Nie ulega jednak wątpliwości, że cząstki o tych skrajnie wysokich energiach rzeczywiście przylatują z Kosmosu, a ich pochodzenie i mechanizm przyspieszania stanowił jedną z największych zagadek współczesnej astrofizyki.

  Dla badania promieni kosmicznych w zakresie tego projektu została zbudowana gigantyczna sieć detektorów o nazwie Obserwatorium Pierre Auger.